Saturday, October 29, 2016

बॉब डिलन, नोबेल पुरस्कार, मॉन्टी पायथॉन आणि इंडिविज्युअल्स

एरीक आयडल हा माँटी पायथॉन मधला वादग्रस्त मेंबर होता. माँटी पायथॉनच्या प्रचंड गाजलेल्या "लाईफ ऑफ ब्रायन, Life of Brian" या चित्रपटाचे त्याने नंतर "नॉट द मसाया, ही इज अ व्हेरी नॉटी बॉय. Not the Messiah (He's a Very Naughty Boy)" ह्या नावाने संगितिकेत रूपांतर केले ते पण अनेकांना रुचले नव्हते. एरीक आयडल, माँटी पायथॉन, लाईफ ऑफ ब्रायन बद्दल नंतर कधीतरी लिहीन. पण आज दुसरी एक गंमत सापडली.
परवा बॉब डिलन साहेबांना साहित्याचे नोबेल मिळाले. संगीतक्षेत्रात किती का महान असेना पण त्यांना साहित्याचे नोबेल मिळाले हे अनेकांना रुचले नाही.
आणि मला एरीक आयडलने Not the Messiah (He's a Very Naughty Boy) मध्ये डिलन साहेबांची केलेली नक्कल आठवली. कुणाला हे नोबेल रुचो किंवा न रुचो. कुणाला एरीक आयडल ने चित्रपटाचे संगितिकेत केलेलं रूपांतर रुचो न रुचो. हे गाणं मात्र फक्कड आहे. या नोबेल बाबतीत. आणि इतर सगळ्या परिस्थितीत, जिथे आपण इतरांच्या मताने , मेंढरासारखे जातो, जिथे आपण स्वतःचा विचार करायला विसरतो,तिथे हे गाणं बरोबर बसतं. गाण्याचं नाव आहे
"Individuals."
आणि हो गाण्याचा शेवट चुकवू नका. माँटी पायथॉनच्या परंपरेला आणि सूक्ष्म निरीक्षणशक्तीतून जन्मलेल्या तिरक्या विनोदबुद्धीला अनुसरून माणसांच्या मेंढरासारख्या प्रवुत्तीवर अतिशय मार्मिक टीका करणारा शेवट केला आहे.
Here, Brian, let me help you out with this.
They're just not getting this, okay?
Better.
Hey, listen, people, listen to me
This is what he's trying to say
Each of you must
Make up your own minds
Have your different point of view
Some people have
And some will have
But time has got you by the balls
But you must to your own selves
Be true
For you're all individuals
You don't know how bad
Your fate can get
Then one day you find
You're played by Cate Blanchett
So l'll take your hand
Make up your mind
Choose a healthy point of view
Don't follow leaders
Or parking meters
They tell you all what you must do
Well, some people preach you
Others will teach you
They don't know what l can do
You must to your own selves
Be true
'Cause you're all individuals
इतकं सगळं ऐकून देखील शेवटी कोरस म्हणतो
Yes, we'll do whatever you say
Because we're....
ऐका हे गाणं

No comments:

Post a Comment